Những khó khăn tại Hàn Quốc khi đi du học mà bạn cần biết.

Rate this post

Du học Hàn Quốc và những khó khăn hầu hết các bạn sẽ gặp phải khi mới sang, hãy bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng.

Hầu hết các bạn sinh viên đi du học Hàn Quốc đều có những khó khăn nhất định khi mới sang như: rào cản ngôn ngữ khi mà phải học học chung cả với sinh viên nước ngoài và sinh viên bản xứ. Sự cô đơn khi xa nhà… Vấn đề tài chính, chi tiêu. Rồi cân đối sao cho giữa đi làm thêm và đi học được cân đối…

Thẻ bài viết

096.343.1986