Đi du học Canada bằng học bổng

Theo bộ giá dục và đào tạo vừa có chương trình tuyển sinh du học Canada mới nhất, về chương trình học bổng Canada dành cho khối Pháp ngữ (PCBF).

Xem nhanh
Chương trình học bổng Canada dự kiến cấp cho Việt Nam khoảng 16 năm học bổng để đi du học các ngành tại các cơ sở đào tạo đại học giảng dạy bằng tiếng Pháp của Canada.
Tất cả các loại hình học bổng nằm trong chương trình bao gồm học hệ tiến sỹ 4 năm, hệ thạc sỹ 2 năm, và thực tập sinh sau tiến sỹ khồn quá 10 tháng, chương trình đào tạo các ngành nghề kỹ thuật, cao đẳng và đại học hệ 2 năm, khóa thực tập sinh ngắn hạn trong vòng từ 4 đến 10 tháng.
Loại học bổng toàn phần được phía Canada cấp bao gồm các chi phí học phí và các chương trình liên quan đến đào tạo, phí kiểm tra sức khỏe vé máy bay, và các bảo hiểm y tế và các chi phí sinh hoạt kèm theo.

Đối tượng được tham dự tuyển sinh du học Canada hệ học bổng bao gồm:
  • Bạn thuộc người đang làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp lớn.
Điều kiện dự tuyển du học Canada hệ học bổng bao gồm:
  • Bạn được các cơ quan đang công tác gửi công văn dự tuyển du học Canada hệ học bổng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn và sức khỏe phù hợp để đi du học tại Canada, sau khi hoàn thành khóa học bạn phải cam kết quay về đơn vị đưa bạn đi để công tác.
Bạn phải lưu trú ở Việt nam trong thời gian 1 năm tính đến ngày nộp hồ sơ
  • Những bạn đã nhận được xuất học bổng này có thể nộp hồ trong khi trở về Việt Nam ít nhất 2 năm.
  • Độ tuổi không quá 45 tuổi, đối với bạn tham gia dự tuyển học bổng tiến sĩ, thạc sĩ, đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề...
  • Độ tuổi không quá 50 đối với những bạn dự tuyển thực tập sinh sau tiến sĩ và chương trình thực tập ngắn hạn.
Yêu cầu:
  • Đặc biệt các ứng viên tham gia chương trình học bổng hệ tiến sĩ phải có bằng đại học và thạc sĩ.
  • Ứng viên tham gia chương trình học bổng du học Canada hệ thạc sĩ phải có bằng đại học.
  • Các ứng viên tham chương trình học bổng du hcj Canada như đào tạo kỹ thuật/đào tạo nghề cần tốt nghiệp THPT
  • Ứng viên tham gia chương trình học bổng du học Canada thuộc diện thực tập sinh sau tiến sĩ cần có bằng tiến sĩ, và các thực tập sinh ngắn hạn cần có bằng đại học trở lên.
Đăng ký nhận tư vấn
Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Gửi đến Trần Quang

Tags

08.5590.1986