Hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc mới nhất

Các tài liệu bắt buộc hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc dưới đây sẽ được các bạn chuẩn bị cẩn thận và chi tiết:

Xem nhanh
Các tài liệu bắt buộc hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc
Phân loại
No.
Danh sách hồ sơ ứng tuyển
Ghi chú
Hồ sơ để hoàn thành (Bắt buộc)
1
Đơn đăng ký
Yêu cầu có chữ ký ứng viên
2
Giới thiệu bản thân
3
Kế hoạch học tập
4
Thư giới thiệu
Yêu cầu có chữ ký người giới thiệu
5
Đơn đồng ý ứng tuyển GKS
Yêu cầu có chữ ký ứng viên
6
Kiểm tra sức khỏe cá nhân
Yêu cầu có chữ ký ứng viên
Giấy chứng nhận (Bắt buộc)
7
Giấy tờ chứng minh Quyền công dân
 • Giấy khai sinh hoặc/và Sổ hộ khẩu
 • Trong trường hợp vắng mặt bố/mẹ thì nộp Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử
 • Nếu thông tin quốc tịch không có ở những giấy tờ trên thì nộp bản sao hộ chiếu hợp lệ của ứng viên/cha mẹ:
  • Bản sao hộ chiếu không cần công chứng
  • Nếu không có hộ chiếu hợp lệ, nộp các giấy tờ khác do chính phủ cấp bao gồm thông tin về quốc tịch
  • KHÔNG chấp nhận bản sao của thẻ ID (ví dụ: thẻ cư trú, bằng lái xe) trừ khi có thông tin quốc tịch rõ ràng
8
Giấy tờ chứng minh Tốt nghiệp
 • Giấy (Bằng) chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc Associate Degree thể hiện tháng, năm tốt nghiệp.
 • Ứng viên sắp tốt nghiệpp phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chính thức ghi rõ ngày, tháng tốt nghiệp.
 • Nếu ứng viên nộp đơn đăng ký trước khi tốt nghiệp nhưng không nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp chính thức trước ngày 28/2/2022, thì sẽ bị hủy bỏ học bổng và tự chi trả chi phí về nước.
9
Học bạ
 • Bảng điểm chính thức do trường THPT hoặc học viện giáo dục cấp.
 • Nếu hệ thống bảng điểm không phải là 4.0, 4.3, 4.5, 5.0 hoặc 100 thì phải quy đổi thành một trong các thang điểm đó kèm theo các tài liệu hỗ trợ được cấp chính thức bởi trường học/Học viện.
 • Nếu ứng viên chuyển đổi điểm thông qua công cụ chuyển đổi như scholaro.com, thì điểm đã chuyển đổi phải được trường/viện công nhận bằng một lá thư được ban hành chính thức.
 • Miễn là bảng điểm có CGPA của toàn bộ năm học, không cần cung cấp điểm trung bình của mỗi kỳ.
10
Giấy tờ chứng minh Tuổi
Nếu không có tài liệu thể hiện ngày sinh của ứng viên, thì nộp tài liệu bổ sung do chính phủ chính thức cấp bao gồm thông tin ngày sinh
11
Giấy tờ chứng minh Hàn Kiều
 • Bắt buộc đối với các ứng viên có liên quan
 • Chứng minh bằng các giấy tờ như Sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh
12
Giấy tờ chứng minh xin thôi quốc tịch Hàn Quốc
 • Bắt buộc đối với các ứng viên có liên quan
 • Giấy tờ do chính phủ chính thức cấp
13
Giấy tờ chứng minh là hậu duệ của các cựu chiến binh Hàn Quốc
 • Bắt buộc đối với các ứng viên có liên quan
 • Giấy chứng nhận do chính phủ chính thức cấp và tài liệu bổ sung chứng minh mối quan hệ gia đình với ứng viên
Hồ sơ khác (Tự chọn)
14
Giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
 • Tiếng Hàn: TOPIK
 • Tiếng Anh: IELTS, TOEIC, TOEFL…
15
Bản sao bằng chứng nhập giải thưởng
Nộp thêm nếu cần thiết
16
Bản sao hộ chiếu ứng viên

Hướng dẫn về “Hồ sơ hoàn thành” học bổng chính phủ Hàn Quốc 2022
 • Các giấy tờ phải được viết bằng tiếng Anh HOẶC tiếng Hàn.
 • Các thông tin như tên ứng viên, ngày sinh, tên trường Đại học/Khoa nộp hồ sơ.. không được sai sót vì sẽ được sử dụng trong các giấy tờ chính thức.
 • Ứng viên phải nộp thư giới thiệu từ một người giới thiệu duy nhất. Người này có thể đưa ra đánh giá kỹ lưỡng về khả năng học tập của ứng viên. Thư giới thiệu phải được niêm phong trong phong bì và nộp cho Đại sứ quán hoặc trường Đại học tiến hành vòng tuyển chọn đầu tiên.
 • (Mẫu # 1. Đơn đăng ký) Ứng viên Embassy Track phải chọn và viết 3 trường đại học khác nhau. Và PHẢI bao gồm ít nhất 1 trường Đại học Loại B. Nếu không, hồ sơ đăng ký sẽ bị loại khỏi cuộc đánh giá.
 • (Mẫu số 1. Đơn đăng ký) Ứng viên University Track chỉ được chọn 1 trường đại học và 1 khoa.
Hướng dẫn về “Giấy chứng nhận” trong học bổng chính phủ Hàn Quốc 2022
 • Ứng viên Embassy Track phải nộp 1 tài liệu đã được chứng thực lãnh sự (hoặc Apostille) và 3 bản sao của tài liệu đã được chứng thực lãnh sự (hoặc Apostille).
 • Ứng viên University Track chỉ nộp 1 tài liệu đã được chứng thực lãnh sự (hoặc Apostille).
 • Tất cả các giấy tờ phải được xác thực bởi lãnh sự quán hoặc Apostille trước khi nộp hồ sơ.
 • Chứng chỉ được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. → Nộp với xác thực của Lãnh sự quán hoặc Apostille.
 • Chứng chỉ được viết bằng các ngôn ngữ khác. → Cả bản dịch có công chứng và (bản sao) giấy tờ gốc được viết bằng ngôn ngữ gốc đều phải được lãnh sự chứng thực hoặc Apostille.
 • Các giấy tờ chỉ được công chứng sẽ KHÔNG được chấp nhận. Xác thực lãnh sự hoặc Apostille là bắt buộc. Chứng chỉ được viết bằng ngôn ngữ gốc phải được nộp cùng với bản dịch được chứng nhận.
 • Đối với những giấy tờ chỉ được cấp một lần và không thể cấp lại trong tương lai, thì ứng viên nên nộp chứng thực lãnh sự hoặc Apostille trên bản sao có chứng thực và giữ giấy tờ gốc. Tất cả các giấy tờ đã nộp cho NIIED sẽ KHÔNG được trả lại cho ứng viên trong bất kỳ trường hợp nào.
Lưu ý về những giấy tờ trong hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc 2022
 • Nếu không nộp những tài liệu bắt buộc hoặc không có chữ ký của ứng viên trong các mẫu đơn, thì hồ sơ đăng ký của người đó sẽ bị loại trừ.
Nộp hồ sơ đăng ký 
 • Embassy Track: Ngày bắt đầu và thời hạn nộp sẽ được quyết định theo quyết định của từng Đại sứ quán.
 • University Track: Ngày bắt đầu và thời hạn nộp sẽ được quyết định theo quyết định của mỗi trường. Đơn đăng ký cho mục này sẽ được mở cho đến ngày 20/10.
Lưu ý trong hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc 2022
 • Mỗi Đại sứ quán và trường Đại học có thể có chính sách và thủ tục nộp hồ sơ khác nhau.
 • Nếu trường Đại học yêu cầu các hồ sơ bổ sung thì ứng viên phải nộp những tài liệu đó trực tiếp cho trường.
 • Các tài liệu phải được nộp theo thứ tự trong “Application Checklist”.
 • Tất cả các tài liệu phải được nộp dưới dạng tài liệu khổ A4 (hoặc khổ thư).
 • Đánh số và dán nhãn cho từng tài liệu ở góc trên bên phải.
Quy trình tuyển chọn hồ sơ học bổng chính phủ Hàn Quốc 2022
Thời gian tuyển chọn
 
Thông báo hướng dẫn đăng ký (NIIED)
 • Study in Korea
Thông báo lịch trình tuyển chọn vòng 1 (Embassy, University)
 • Thông báo bởi từng Đại sứ quán, trường Đại học
 • Ngày công bố dự kiến: 17/09
 • Mỗi Đại sứ quán, trường Đại học sẽ công bố lịch trình tuyển chọn vòng 1 trên website.
Nộp hồ sơ đăng ký (Embassy, University)
 • Embassy: Thời hạn do từng Đại sứ quán Hàn Quốc quyết định
 • University: Thời hạn do từng trường quyết định, nhưng không sớm hơn ngày 20/10
Vòng tuyển chọn 1: Xét duyệt hồ sơ (Embassy, University)
 • Embassy: Kết quả công bố vào ngày 15/10
 • University: Thời hạn do từng trường quyết định
Vòng tuyển chọn 1: Phỏng vấn (Embassy, University)
 • Embassy: Phỏng vấn và kết quả công bố vào ngày 22/10
 • University: Phỏng vấn và kết quả công bố vào ngày 12/11
Ứng viên trúng tuyển vòng 1 (Embassy, University → NIIED)
 • Ứng viên thành công và các tài liệu liên quan sẽ gửi đến NIIED
 • Embassy track: trước ngày 3/11
 • University track: trước ngày 12/11
Vòng tuyển chọn 2 (NIIED)
 • Thông báo về ứng viên trúng tuyển đợt 2 sẽ được đăng tải trên website Study in Korea vào cuối tháng 11
 • Hồ sơ đăng ký của các ứng viên trúng tuyển sẽ được gửi đến từng trường Đại học
Nộp Giấy kiểm tra sức khỏe chính thức
 • Hạn nộp: trước 17/12
 • Ứng viên vượt qua vòng 2 phải nộp Giấy kiểm tra sức khỏe được cấp bởi bác sĩ hoặc bệnh viện có cấp phép
Vòng tuyển chọn 3 (University)
 • Các ứng viên Embassy track vượt qua vòng 2 sẽ được xét duyệt bởi ba trường Đại học đã đăng ký ban đầu
 • Hạn chót thông báo: trước ngày 17/12
 • Các trường Đại học sẽ thông báo những ứng viên trúng tuyển đến NIIED và thông báo kết quả cho từng ứng viên
Thông báo lựa chọn trường Đại học của ứng viên (Ứng viên trúng tuyển → NIIED)
 • Các ứng viên Embassy track vượt qua vòng 3 lựa chọn trường Đại học và thông báo NIIED qua email
 • Thời hạn: trước ngày 22/12
Thông báo kết quả GKS 2022 hệ Đại học
 • Ngày công bố dự kiến: cuối tháng 12
 • NIIED sẽ thông báo kết quả cuối cùng cho các Đại sứ quán và trường Đại học
 • Kết quả sẽ được đăng trên website Study in Korea
Xét duyệt và đánh giá hồ sơ
 • Phương pháp đánh giá: Mỗi vòng sẽ có một ủy ban đánh giá riêng biệt.
 • Tất cả các giấy tờ, hồ sơ ứng viên nộp vào sẽ được đánh giá.
 • Điểm cộng:
  • Ứng viên có bằng TOPIK 3 trở lên sẽ được điểm cộng (10% trong tổng điểm được phân bổ)
  • Hậu duệ của các cựu chiến binh Hàn Quốc sẽ được điểm cộng (5% trong tổng điểm được phân bổ)
Ưu tiên đánh giá:
 • Trong trường hợp tổng điểm bằng nhau trong vòng tuyển chọn thứ 1 (cả Embassy và University), những ứng viên sau sẽ được chọn:
  • Hàn kiều
  • Gia đình ứng viên có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn
  • (Embassy track) Các ứng viên đã đăng ký vào khoa Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật tại Regional University
  • (Ứng viên University track đăng ký bằng Associate Degree) Người chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia về kỹ năng kỹ thuật
 • Trong trường hợp tổng điểm bằng nhau trong vòng tuyển chọn thứ 2 (University), những ứng viên sau sẽ được chọn:
  • Đạt TOPIK cấp 3 trở lên
  • Hàn kiều
  • Gia đình ứng viên có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
  • Ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ (TOEFL, TOEIC, IELTS…)
Kiểm tra sức khỏe 
 • Đối tượng: Tất cả ứng viên vượt qua vòng tuyển chọn thứ 2.
 • “Giấy khám sức khỏe chính thức” (do bác sĩ y tế hoặc bệnh viện được cấp phép) phải được nộp cho NIIED trước ngày 17/12.
 • NIIED sẽ xem xét “Giấy khám sức khỏe chính thức”, so với “Giám định Sức khỏe Cá nhân” đã được nộp tại thời điểm nộp đơn.
 • Sau khi đến Hàn Quốc, tất cả sinh viên GKS sẽ phải kiểm tra sức khỏe do NIIED thực hiện. Nếu bị phát hiện là thiếu nghiêm túc, SV đó sẽ bị loại khỏi học bổng GKS. Visa và đăng ký học tại trường Đại học (hoặc Viện ngôn ngữ Hàn Quốc) sẽ bị hủy bỏ và phải về nước. Các khoản học bổng (ví dụ: vé máy bay, trợ cấp định cư) đã được cung cấp cũng cần phải được trả lại.
  • Ứng viên có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.
  • Mắc những căn bệnh nghiêm trọng không thể đi du học dài hạn ở nước ngoài, bao gồm cả thời gian đào tạo tiếng Hàn hoặc chương trình cấp bằng tại Hàn Quốc.
Đăng ký nhận tư vấn
Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Gửi đến Trần Quang

Tags

08.5590.1986