Tổng hợp 25 trường đại học ở Seoul kèm học phí từng trường

Du học Hàn Quốc hiện nay được nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn. Qua kinh nghiệm từ những du học sinh trước kể lại và theo lời tư vấn của trung tâm du học thì nên chọn các trường ở Seoul. Tuy nhiên có nhiều bạn chưa biết ở Seoul có những trường đại học nào? Chính vì vậy, trong bài viết này, Trần Quang sẽ giới thiệu đến bạn danh sách tổng hợp 25 trường đại học ở Seoul kèm học phí của từng trường.
Xem nhanh
Cùng theo dõi nhé!
 
STT
                  Tên trường
   Học phí tiếng Hàn
           (1 năm)
                Ký túc xá
        1.         
Trường đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc
6.600.000 KRW
850.000 – 1.000.000 KRW/ kỳ
        2.         
Trường đại học Yonsei
6.920.000 KRW
1.400.000 KRW/ kỳ
        3.         
Trường đại học Korea
5.840.000 KRW
1.200.000 KRW/ kỳ
        4.         
Trường đại học Sungkyunkwan
6.400.000 KRW
350.000 KRW/tháng
        5.         
Trường đại học Hanyang
6.600.000 KRW
350.000 KRW/tháng
        6.         
Trường đại học Kyung Hee
6.800.000 KRW
1.300.000 KRW/kỳ
        7.         
Trường đại học Chung-Ang
6.000.000 KRW
900.000 KRW/kỳ
        8.         
Trường đại học Sogang
7.080.000 KRW
270.000 KRW/tháng
        9.         
Trường đại học nữ Ewha
6.880.000 KRW
1.340.000 KRW/kỳ
      10.       
Trường đại học Hankuk
6.200.000 KRW
250.000 KRW/tháng
      11.       
Trường đại học Kookmin
5.800.000 KRW
270.000 KRW/tháng
      12.       
Trường đại học Konkuk
6.400.000 KRW
800.000 KRW/kỳ
      13.       
Trường đại học Dongguk
6.200.000 KRW
832.000 KRW/kỳ
      14.       
Trường đại học Hong-ik
6.100.000 KRW
250.000 KRW/tháng
      15.       
Trường đại học Soongsil
5.200.000 KRW
1.300.000 KRW/16 tuần
      16.       
Trường đại học Myongji
5.600.000 KRW
1.039.000 KRW/kỳ
      17.       
Trường đại học nữ Sungshin
4.200.000 KRW
250.000 KRW/tháng
      18.       
Trường đại học Sejong
6.200.000 KRW
1.384.000 KRW/ kỳ
      19.       
Trường đại học Kwangwoon
5.200.000 KRW
1.384.000 KRW/ kỳ
      20.       
Trường đại học Sangmyung
5.520.000 KRW
250.000 KRW/tháng
      21.       
Trường đại học Seo Kyeong
5.000.000 KRW
200.000 KRW/tháng
      22.       
Trường đại học Sahmyook
 
1.820.000 KRW/ 6 tháng
      23.       
Trường đại học Dankook
5.200.000 KRW
300.000 KRW/tháng
      24.       
Trường đại học Catholic
5.200.000 KRW
300.000 KRW/tháng
      25.       
Trường đại học Hansung
5.000.000 KRW
200.000 KRW/tháng

Tags

08.5590.1986