Tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Công Ty Du Học Quốc Tế Trần Quang thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản. Với nhiều ngành nghề như: Kỹ Sư Điện, Kỹ Sư Xây Dựng, Kỹ Sư Ô Tô, Kỹ Sư Điện - Điện Tử, Kỹ Sư Điều Hành Máy Móc...
Xem nhanh

DANH SÁCH ĐƠN TUYỂN KỸ SƯ - NHÂN VIÊN (Cập nhật hàng tuần)

Mức phí KS-NV: Miễn phí ứng viên tại Nhật. Tại VN: phí hồ sơ 2000$

 

 

STT

Ngành nghề

Địa điểm

 

Tuyển Ứng Viên Tại

Ngày thi

Số Lượng & Giới tính

1

KS QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

FUKUOKA (QUẬN NISHI)

Nhật Bản, Việt Nam

Khi có ứng viên đăng ký

2 Nam

2

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

NAGANO (TP MATSUMOTO)

Nhật Bản, Việt Nam

Khi có ứng viên đăng ký

1 Nam/Nữ

3

Kỹ Sư Xây Dựng

HYOGO (TP HIMEJI)

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

2 Nam

4

Kỹ Sư Xây Dựng

HYOGO (TP AKASHI)

Nhật Bản, Việt Nam

Khi có ứng viên đăng ký

2 Nam

5

Kỹ Sư Xây Dựng

HYOGO (TP KAKOGAWA)

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

2 Nam

6

Kỹ Sư Ô Tô

TOKYO ( BUNKYO )

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

1 Nam/Nữ

7

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

SAITAMA ( TP KAZO )

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

5 Nam

8

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

YATSUSHIRO ( KUMAMOTO )

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

6 Nam

9

KỸ SƯ ĐIỆN - CƠ KHÍ - Ô TÔ - TỰ ĐỘNG HÓA

YATSUSHIRO ( KUMAMOTO )

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng ký

6 Nam

10

Kỹ Sư Hóa Sinh

Nhiều vùng Nhật Bản

Nhật Bản

Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký

10 Nam

11

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Nhiều vùng Nhật Bản

Nhật Bản

Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký

5 Nam

12

Kỹ Sư Điều Hành Máy Móc

TỈNH HYOGO (Quận KAKO)

Nhật Bản

Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký

1 Nam

13

Kỹ Sư Hàn

TỈNH HIROSHIMA

Nhật Bản

Phỏng vấn khi có ứng viên đăng ký

1 Nam

14

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

KUMAMOTO

Nhật Bản

Trong tháng 2

3-5 Nam

15

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

KUMAMOTO

Nhật Bản

Trong tháng 2

3-5 Nam

16

TTS Đúc Nhựa

T.P BUZEN ( FUKUOKA )

Nhật Bản

Sau khi có ứng viên đăng ký

25 Nam/Nữ

17

TTS XÂY DỰNG GIÀN GIÁO

TOKYO (Thành phố CHOFU)

Nhật Bản

Khi có ứng viên đăng kí

5 Nam

Tags

08.5590.1986