65 Từ Vựng Tiếng Hàn Quen Thuộc Qua Thuật Ngữ Facebook

Theo số liệu của dịch vụ SimilarWeb thu thập được thì trung bình người dùng trên toàn thế giới dành hơn 60 phút/ngày đề vào Facebook. Vậy sao bạn không thử đổi ngôn ngữ Facebook trong điện thoại hoặc máy tính của mình sang tiếng Hàn để nhanh học thuộc và sử dụng được những từ vựng nhỉ!

Xem nhanh
Cùng Trần Quang học từ vựng tiếng hàn qua thuật ngữ Facebook rất quen thuộc hàng ngày nhé. Hôm nay Trần Quang sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng tiếng Hàn về thuật ngữ facebook thông dụng nhất hiện nay:
 1. 페이스북 (Phê – i – sư – buc): Facebook
 2. 친구 요청 (chin – cu – yông choong): Yêu cầu kết bạn
 3. 홈 (Hôm): Trang chủ
 4. 알림 (al – rim): Thông báo
 5. 사진첩 (sa – chin – chop): Album ảnh
 6. 동영상 (tông – yong – sang): Video
 7. 사진 (sa – chin): Ảnh
 8. 게시물 (kê – si – mul): Bài viết
 9. 공개하다 (công – kê – ha – tà): Công khai
 10. 태그하다 (thê – cư – ha – tà): Tag
 11. 설정하다 (sol – chong – nga – tà): Thiết lập, cài đặt, điều chỉnh
 12. 프로필 (phư – rô – phil): Profile, ảnh đại diện
 13. 수정하다 (su – chong – nga – tà): Chỉnh sửa (văn bản)
 14. 뉴스피드 (nyu – sư – phi – thư): New feed
 15. 메시지 (mê – si – chi): Tin nhắn
 16. 이벤트 (i – pên – thư): Event, sự kiện
 17. 그룹 (cư – rúp): Group, nhóm
 18. 페이지 (phê – i – chi): Page, trang
 19. 앱 (ếp): App, phần mềm, ứng dụng
 20. 라이브 방송 (Live 방송) (ra – i – phư – bang – sông): Phát trực tiếp, truyền hình trực tiếp
 21. 게임 (kê – im): Game
 22. 노트 (nô – thư): Note, ghi chú
 23. 제안하다 (chê – an – na – tà): Đề xuất, đề nghị
 24. 관심사 (quan – sim – sa): Mối quan tâm
 25. 결제하다 (kyol – chê – ha – tà): Thanh toán (tiền)
 26. 채팅 (chê – thing): Chatting, trò chuyện
 27. 공유하다 (công – yu – ha – tà): Chia sẻ
 28. 검색하다 (com – sếch – na – tà): Tìm kiếm
 29. 회원 (huê – uôn): Hội viên, thành viên
 30. 문의사항 (mun – nưl – sa – hang): Mục cần tư vấn, ý kiến
 31. 고객센터: Trung tâm khách hàng
 32. 방문하다 (bang – mun – na – tà): Ghé thăm
 33. 신고하다 (sin – cô – ha – tà): Tố cáo, báo cáo (vi phạm)
 34. 추가하다 (chu – ka – ha – tà): Thêm
 35. 게시하다 (kê – si – ha – tà): Đăng (bài viết/ảnh)
 36. 저장하다 (cho – trang – nga – tà): Lưu lại
 37. 홍보하다 (hông – pu – ha – tà): Quảng bá, pr
 38. 좋아하다 (chô – a – ha – tà): Thích (like)
 39. 공감하다 (công – cam – ma – tà): Đồng cảm
 40. 댓글 (thết – cưl): Comment, nhận xét
 41. 댓글을 달다 (thết – cưl – rưl – thal – tà): Để lại comment
 42. 댓글을 남기다 (thết – cưl – rưl – nam – ki – tà): Để lại comment
 43. 초대하다 (chô – thê – ha – tà): Mời
 44. 답글을 남기다 (thap – cưl – rưl – nam – ki – tà): Trả lời comment
 45. 개인정보 (kê – in – trong – pu): Thông tin cá nhân
 46. 보호하다 (pu – hô – ha – tà): Bảo hộ, bảo vệ
 47. 약관 (yac – quan): Điều khoản
 48. 광고 (quang – cô): Quảng cáo
 49. 숨기다 (sum – ki – tà): Giấu (Ẩn đi)
 50. 팔로우 (phal – lô – u): Follow, theo dõi
 51. 팔로워 (phal – lô – uo): Follower, người theo dõi
 52. 취소하다 (chuy – sô – ha – tà): Hủy
 53. 유지하다 (yu – chi – ha – tà): Duy trì
 54. 이모티곤 (i – mô – tho – côn): Emoticon, biểu tượng cảm xúc
 55. 차단하다 (cha – than – na – tà): Chặn
 56. 세부 (sê – phu): Chi tiết
 57. 콘텐츠 (khôn – thên – chư): Content, nội dung, bài viết/hình ảnh
 58. 보안 (phu – an): Bảo mật
 59. 타임라인 (tha – im – ra – in): Timeline
 60. 언어 (on – no): Ngôn ngữ
 61. 검토하다 (com – thô – ha – tà): Rà soát, kiểm tra
 62. 대상 (thê – sang): Đối tượng
 63. 제한하다 (chê – han – ha – tà): Hạn chế
 64. 변경하다 (byon – kyong – nga – tà): Thay đổi
 65. 사용하다 (sa – yông – nga – tà): Sử dụng
Lưu ý: Những thuật ngữ được gạch chân là những từ được vay mượn từ tiếng Anh và tiếng Hán.
Đăng ký nhận tư vấn
Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Gửi đến Trần Quang

Tags

08.5590.1986