Danh sách 53 trường bị hạn chế cấp visa du học Hàn Quốc

Cục nhập cảnh Hàn Quốc đã đưa ra danh sách các trường bị hạn chế cấp visa du học Hàn Quốc. Những trường đại học, cao đẳng nằm trong danh sách này sẽ rất khó tuyển sinh viên quốc tế bởi có nhiều du học sinh bỏ trốn hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận du học sinh hay cũng có thể là do chất lượng giảng dạy quá kém.

Xem nhanh
 

Các bạn có dự định du học Hàn Quốc cần đặc biệt lưu ý khi tìm hiểu hoặc nộp hồ sơ vào các trường này.
 
STT
Tên trường 
STT
Tên trường 
1
ANDONG SCIENCE COLLGE
29
KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES
2
ANSAN UNIVERSITY
30
KWANGSHIN UNIVERSITY
3
BUSAN INSITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
31
KYUNGMIN COLLGE
4
CALVIN UNIVERSITY
32
KYUNGSUNG UNIVERSITY
5
CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY
33
KOGURYEO COLLGE
6
CHOSUN COLLGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
34
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY
7
CHUNNAM TECHNO UNIVERSITY
35
MOKPO SCIENCE COLLGE
8
DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITY
 
POHANG COLLGE
9
DAEKYUNG UNIVERSITY
36
 
10
DAESHIN UNIVERSITY
37
REFORMED GRADUATE UNIVERSITY
11
DONGGUK UNIVERSITY
38
SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITY
12
DONG-PUSAN COLLGE
39
SANGJI UNIVERSITY
13
DONGSHIN UNIVERSITY
40
SEOIL UNIVERSITY
14
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
41
SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
15
DOOWON TECHNICAL COLLGE
42
SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITY
16
GANGNEUNG YEONGDONG COLLGE
43
SEOUL HANYOUNG UNIVERSITY
17
GIMHAE COLLGE
44
SEOUL SOCIAL WELFARE GRADUATE UNIVERSITY
18
GYEONGJU UNIVERSITY
45
SUNGSAN HYO GRADUATE SCHOOL
19
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY
46
SUNGDUKC UNIVERSITY
20
HALLYM UNIVERSITY
47
SUNLIN COLLGE
21
HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINA
48
TONGMYONG UNIVERSITY
22
HYUPSUNG UNIVERSITY
49
TONGWON COLLGE
23
INDUK UNIVERSITY
50
ULSAN COLLGE
24
INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH
51
YEOJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
25
KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS
52
YEONSUNG UNIVERSITY
26
KOOKJE COLLGE
53
YONG-IN SONGDAM COLLGE
27
KOREA GOLF UNIVERSITY
 
 
28
KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
 
 
 
Đăng ký nhận tư vấn
Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay
Gửi đến Trần Quang

Tags

08.5590.1986