Các khóa học của Trường Cao Đẳng Koje

Trường Cao Đẳng Koje Hàn Quốc chuyên đào tạo các chuyên ngành liên quan đến sản xuất vận hành điều khiển, điện của các cơ sở công nghiệp và ngành đóng tàu lớn.
Xem nhanh
các chuyên ngành của trường như sau:
 • Thiết kế Kỹ thuật Sáng tạo (Thiết kế Capstone)
 • Kiểm tra hệ thống dây điện nước    
 • Giải mã bản thiết kế chiến trường
 • Thiết kế và dự toán công trình điện
 • Thiết kế cơ sở điện
 • Ứng dụng điện
 • Điều khiển PLC
 • Thực tập phòng cháy chữa cháy và công việc điện
 • Phòng cháy chữa cháy và thiết bị điện
 • kiểm soát trình tự
Năm đầu các bạn sẽ theo học các môn như sau:
 • Thực hành điện cơ bản
 • Thí nghiệm điện cơ bản
 • Điện từ tôi    Jeong
 • Mạch điện tôi
 • Lý thuyết chữa cháy    Jeong
 • Một    quản lý văn phòng
Năm thứ nhất của kỳ 2
 • kiểm soát trình tự
 • thiết bị điện tôi
 • Kỹ thuật điện I    
 • Mạch điện II
 • AutoCAD    Jeong
 • Một    điện từ II
Năm thứ 2 của kỳ 1
 • Điều khiển PLC
 • Thực tập phòng cháy chữa cháy và công việc điện
 • Phòng cháy chữa cháy và thiết bị điện
 • Thực tập trang bị điện
 • Điện Gia Dụng II
 • Một    Kỹ thuật điện II
Năm thứ 2 của kỳ 2
 • Thiết kế Kỹ thuật Sáng tạo (Thiết kế Capstone)
 • Kiểm tra hệ thống dây điện nước
 • Giải mã bản thiết kế chiến trường
 • Thiết kế và dự toán công trình điện
 • Thiết kế cơ sở điện
 • Ứng dụng điện
 • Một    thực hành quyền lực

Tags

Tin liên quan
08.5590.1986